Związki nieformalne – co z nazwiskiem dziecka?

Ustalenie nazwiska dziecka w przypadku związków nieformalnych jest bardzo istotną sprawą, którą należy uregulować przed narodzinami dziecka. Polskie prawo jednomyślnie przyznaje dziecku rodziców żyjących w konkubinacie, nazwisko matki. W przypadku gdy rodzice chcą nadać dziecku nazwisko ojca lub dwuczłonowe, musi on formalnie uznać potomka przed urzędnikiem  Urzędu Stanu Cywilnego, również za zgodą matki dziecka. Jednocześnie rodzice składają oświadczenie w USC o wyborze nazwiska dla potomka. Otrzymując potwierdzenie z USC o nadaniu nazwiska dziecka pamiętaj o zabraniu tego dokumentu ze sobą do szpitala.