Prawo brzuszka – czyli co przysługuje ci w ciąży

Powszechnie panuje przekonanie, że ciąża to nie choroba. Jest jednak czasem szczególnym. Jeśli jej przebieg jest prawidłowy a kobieta czuje się dobrze, wcale nie musi ona diametralnie zmieniać swojego dotychczasowego życia. Praca w ciąży nie jest przeciwwskazana pod warunkiem, że nie jest to praca fizyczna, odbywająca się w porach nocnych oraz niosąca narażenie na czynniki szkodliwe (środki toksyczne, promieniowanie, itp.). Polskie ustawodawstwo chroni kobiety ciężarne. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie kobiecie w stanie brzemiennym pracy w warunkach chronionych (np. zmiana zakresu działań lub stanowiska pracy).Tym samym zabrania się obniżenia wynagrodzenia za tę zmianę. Pracodawca nie może rozwiązać również umowy o pracę w trakcie trwania ciąży. Czytaj dalej