Poporodowe sprawy urzędowe

Przyjście na świat dziecka to wielkie wydarzenie w życiu każdego człowieka. Zazwyczaj wywraca ono dotychczasowy świat dorosłych do góry nogami. Rodzice często są tak przejęci narodzinami maluszka, że zapominają o bardzo ważnych urzędowych sprawach. Warto wcześniej zapoznać się z obowiązującymi przepisami i dokumentami, które po urodzeniu dziecka należy wypełnić. Zaoszczędzi to niepotrzebnym nerwom. Każde narodzone dziecko staje się nie tylko nowym członkiem rodziny ale również i obywatelem, którego obowiązują takie same prawa jak nas.
 1. Zarejestrowanie dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego celem otrzymania skróconego aktu urodzenia oraz nadanie imienia - pierwsza i najważniejsza formalność do załatwienia. Większość szpitali informuje o narodzinach dziecka USC, pod który według rejonu podlega szpital. Przy wypisie, pacjentka otrzymuje dokładną informację gdzie i kiedy musi się zgłosić, celem rejestracji noworodka. W ciągu 14 dni należy wybrać i podać maksymalnie 2 imiona, które zostaną nadane dziecku. Rodzice otrzymują bezpłatnie 3 kopie skróconego aktu urodzenia. Za każde kolejne należy uiścić opłatę skarbową. Dodatkowo w ciągu 6 miesięcy od daty rejestracji można zmienić imię dziecka. Dokumenty, które będą ci potrzebne to: formularz otrzymany ze szpitala, dowody osobiste rodziców, odpis aktu małżeństwa (ewentualnie odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – jeśli jesteś rozwiedziona a w przypadku kobiet niezamężnych – odpis aktu urodzenia matki), wniosek o odpisy aktu urodzenia dziecka (dostępne na miejscu). Jeśli rejestracji nie dokonuje osobiście rodzic to napisane upoważnienie wraz z imionami dziecka do nadania.
 2. Nadanie numeru pesel i zameldowanie dziecka - odbierając akt urodzenia należy dowiedzieć się czy USC informuje urząd miasta/gminy (zgodnie z miejscem zameldowania matki) o urodzeniu dziecka. Inaczej należy samemu to zgłosić po rejestracji w USC. Numer pesel można odebrać zazwyczaj ok 5-6 tygodnia od daty zgłoszenia. Meldunku dokonujemy w urzędzie miasta/gminy pod wskazanym adresem. Dokumenty, które będą potrzebne to: odpis aktu urodzenia, książeczka zdrowia dziecka, upoważnienie matki, w przypadku gdy dziecko będzie zameldowane pod innym adresem niż ona.
 3. Urlop macierzyński –  dotyczy kobiet zatrudnionych. Na dzień dzisiejszy urlop macierzyński trwa 20 tygodni (po urodzeniu jednego dziecka), w przypadku bliźniąt trwa 31 tygodni (każde kolejne dziecko z ciąży wielorakiej wydłuża urlop o 2 tygodnie). Istnieje możliwość przedłużenia urlopu dodatkowo o 4 tygodnie (przy jednym dziecku) i o 6 tygodni (przy urodzeniu co najmniej bliźniąt). Dzień urodzenia dziecka jest pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego. Jeśli kobieta chce wykorzystać go w całości po porodzie nie musi składać wniosku o urlop u pracodawcy. Gdy kobieta chce wykorzystać ten urlop przed porodem – minimum 2 tygodnie musi przedstawić taki wniosek. Dokumenty, które będą ci potrzebne: zaświadczenie ze szpitala o porodzie, odpis aktu urodzenia dziecka i jego pesel.
 4. Becikowe - jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł.przysługująca prawnemu opiekunowi noworodka. Należy zgłosić się do urzędu gminy lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej – w ciągu 12 miesięcy od porodu. Dokumenty, które będą ci potrzebne to: wniosek o zapomogę (druk dostępny na miejscu), kserokopia dowodu osobistego rodzica składającego wniosek, odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenie wydane przez lekarza lub położną, że matka pozostawała pod opieką położniczą od 10 tygodnia ciąży.
 5. Zgłoszenie urodzenia dziecka położnej środowiskowo-rodzinnej - pierwsza wizyta położnej powinna odbyć się nie później niż 48 godzin od wyjścia ze szpitala. Zazwyczaj ma miejsce następnego dnia po powrocie. Położna ma obowiązek do minimum 4 odwiedzin w trakcie pierwszych 6 tygodni po narodzinach. Dokumenty, które będą ci potrzebne: książeczka zdrowia dziecka, wypis ze szpitala, aktualne wyniki badań.
 6. Rejestracja w przychodni oraz wybór lekarza pediatry - najlepiej w ciągu kilku dni po porodzie zapisać dziecko do wybranej przez siebie przychodni. Lekarz pediatra wciągu 14 dni od porodu ma obowiązek dokonać patronażu u dziecka. Zazwyczaj dokonuje tego w pierwszym tygodniu po wyjściu ze szpitala. Dokumenty, które potrzebujesz: książeczka zdrowia dziecka, karta szczepienna (otrzymana ze szpitala), kserokopię zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZUS ZCNA) oraz aktualną książeczkę ubezpieczeniową rodzica ( u którego dziecko jest zgłoszone celem ubezpieczenia ).
 7. Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny - dokonuje tego jedno z rodziców u płatnika składek (dział kadr w pracy) wypełniając wniosek ZUS ZCNA – termin niezwłocznie po urodzeniu dziecka.  Dokumenty, które potrzebujesz:  formularz zgłoszeniowy, odpis aktu urodzenia, pesel dziecka.
 8. Poinformowanie zakładu pracy ojca dziecka –  ojciec dziecka po jego narodzinach powinien zgłosić o tym fakcie swój zakład pracy, celem uzyskania urlopu ojcowskiego (,,tacierzyńskiego”). Można go nabyć w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka i trwa on 2 tygodnie, niezależnie od liczby urodzonych dzieci. Wymagane dokumenty, to: odpis aktu urodzenia dziecka o jego pesel.

4 komentarzy nt. „Poporodowe sprawy urzędowe

 1. Z całym szacunkiem ale jak można od razu po urodzeniu zgłosić dziecko do płatnika skoro potrzebny jest odpis aktu urodzenia a urząd wyznacza rejestrację dziecka dwa tygodnie po porodzie???

  • Opisane są tutaj punkty, które trzeba zrealizować po urodzeniu dziecka. Wiadomym jest, że w pierwszej kolejności trzeba nadać dziecku imię i uzyskać PESEL. O całej reszcie też trzeba pamiętać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>