Plan porodu – jak go napisać i czemu on służy?

W kwietniu 2011 roku Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe standardy opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w czasie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Opierają się one głownie na nowej dokumentacji do której należą: plan opieki prenatalnej oraz plan porodu. Dokumenty te pacjentka może sporządzić sama lub z pomocą lekarza ginekologa/położnej. Planując opiekę w ciąży, zwraca się głównie uwagę na edukację pacjentki. Udzielanie informacji o typowych i patologicznych objawach, na które należy zwrócić uwagę. Omówienie badań, koniecznych do wykonania wraz z ustaleniem ich terminów. Pacjentka w aktywny sposób przyłącza się do opieki prenatalnej, dzięki czemu bierze po części odpowiedzialność za powodzenie i pomyślne rozwiązanie ciąży. Sporządzenie planu porodu pozwala pacjentce lepiej przygotować się do tego wydarzenia a także wstępnie decydować o jego przebiegu.
Czytaj dalej